ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

AD Global Management
Η A.D Global management είναι μια καινούργια και πρωτοποριακή εταιρία που παρέχει και εφαρμόζει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στον τομέα της αθλητικής διαχείρισης έτσι ώστε να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των αθλητών της και να βοηθά στη μεγιστοποίηση της βελτίωσης της απόδοσης τους. Οι βασικοί σκοποί της εταιρίας μας είναι να διαχειρίζεται και να διαπραγματεύεται τα συμφέροντα των αθλητών της, να ανακαλύπτει και να προωθεί νέα ταλέντα παρέχοντας τους την κατάλληλη καθοδήγηση έτσι ώστε να αναβαθμίζει τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους. Επιπλέον, ο κυριότερος στόχος μας είναι η βελτίωση της απόδοσης των παιχτών μας που θα γίνουν σε συνεργασία ταυτόχρονα της ίδιας της εταιρίας αλλά και των παιχτών. Αυτό θα παίξει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση αλλά και την απόκτηση των παιχτών από ομάδες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Η A.D Global management παρόλο που είναι νέα στο χώρο του αθλητικού management προσπαθεί μέρα με την ημέρα να βελτιώνεται και να κάνει μικρά, αργά και σταθερά βήματα. Αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά καθώς βλέπουμε ότι τελικά οι κόποι και η δουλειά μας ανταμείβονται συνεχώς.