ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η A.D Global management και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών παρέχουν στον κάθε αθλητή ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες εκείνες που είναι αναγκαίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Χτίζουμε καθημερινά τις σχέση μας μαζί του με βάση την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και την εντιμότητα δημιουργώντας πρώτα μια σχέση “οικογενειακή’’ και μετά επαγγελματική. Μια από τις βασικές μας επιδιώξεις είναι η επιλογή των καλύτερων συνθηκών εργασίας του αθλητή με απώτερο στόχο την εξέλιξη τους καθώς και την διασφάλιση των οικονομικών απολαβών τους.